Aktan Sigorta Aracılık Hizmetleri | Sivas Sigorta, Trafik, Kasko, Sağlık, Seyahat Sigortaları

Şirketimiz ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Müşterilerine Yönelik Ortak Kampanyamız

Şirketimiz Müşterilerine Yönelik Anadolu Hayat Emeklilik ‘in Uygulayacağı Ek Katkı Payı Kampanyası

01 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Konut Paket(Deprem Hariç), Birleşik Kasko Sigortası – Genişletilmiş Kasko Poliçesi ve Bireysel Sağlık Sigortası (Nefes Sağlık hariç) poliçelerinden en az bir tanesi yürürlükte bulunan müşterilerimizin AHE’ den, 251 numaralı Geleceğe Yatırım veya 250 numaralı Ev Hanımları Emeklilik Planlarına yeni teklif imzalamak suretiyle dâhil olarak bireysel emeklilik hesabı açtırması ve kampanya başvuru formunda yer alan koşulları sağlaması halinde tek seferlik 100.-TL ek katkı payı hediye edilecektir.

  • Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan sigorta türleri, grup sigortaları ve yürürlükte olmayan poliçeler kampanya kapsamı dışındadır.
  • Müşterilerimizin söz konusu kampanyadan faydalanabilmeleri için kampanya başvuru formunun kampanya dönemi içerisinde imzalanarak AHE acentelerine veya Bölge Satış Müdürlüklerine teslim etmesi gerekmektedir.
  • AHE tarafından kriterlere uygun olan müşterilerin cep telefonlarına kampanya başvurusunun kabul edildiğine, kriterlere uygun olmayan müşterilerin cep telefonlarına ise kampanya başvurusunun reddedildiğine ilişkin bilgilendirme SMS’si gönderilecektir.
  • Kampanya kapsamında hak kazanılacak ek katkı payları, kampanya başvuru formunda belirtilen şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla, bireysel emeklilik hesabının teklif imza tarihinden itibaren 1 yılı doldurduğu ayı takip eden ayın 3. iş günü yürürlükte olan hesaplara aktarılacaktır. Hesabına ek katkı payı yatırılan müşteriler SMS ile bilgilendirileceklerdir. Müşterinin kampanya şartlarına uygun birden fazla bireysel emeklilik hesabının bulunması durumunda, ek fayda yalnızca yürürlük tarihi en eski olan hesap için geçerli olacaktır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Müşterilerine Şirketimizce Uygulanacak Bireysel Sigorta İndirim Kampanyası

HSBC ve Albaraka kanalları hariç olmak üzere AHE’den satın alınmış ve en az 1 düzenli katkı payı/primi ödenmiş (Bireysel emeklilik hesabının/hayat sigortası poliçesinin en az bir vadesinin ödenmiş olması veya bireysel emeklilik hesabına en az cari düzenli katkı payı kadar ek katkı payının ödenmiş olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde provizyon alınmış olması yeterlidir.) ve yürürlükte olan otomatik katılım sözleşmesi de dahil olmak üzere bireysel emeklilik sözleşmesi veya sadece yaşam teminatlı, karma, birikimli hayat ve gelir sigortası poliçesi bulunan AHE müşterileri, şirketimizin sunduğu ve aşağıda belirtilen indirimlerden faydalanabileceklerdir. Kampanya kapsamında yukarıda belirtilen koşulları sağlayan müşterilerden şirketimizden Konut Paket (Deprem Hariç), Birleşik Kasko Sigortası – Genişletilmiş Kasko Poliçesi, Bireysel Sağlık Sigortası (Nefes Sağlık hariç) ürünlerimizden herhangi birini satın alması durumunda aşağıda belirtilen oranlarda bireysel sigorta indirim uygulanacaktır.

  • 701(Birleşik kasko) % 5
  • 722(Konut) (Deprem hariç) % 40
  • 951 (Sağlık) Nefes Sağlık hariç % 15

* Anadolu Sigorta süre ve koşullar konusunda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

(**)Kampanyamız 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.